La Central Integrada de Mercaderies de Lleida fou promoguda per CIMALSA, empresa pública de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu d’oferir un espai amb condicions òptimes d’ubicació i servei per a les empreses de transport de mercaderies per carretera.
 
Inaugurada el 2003, la plataforma logística més important de les Terres de Ponent és un recinte tancat de 42 ha, amb accessos controlats i vigilats, el que la fa un recinte segur per a les empreses del sector.
 
Els propietaris estan constituïts en una Supracomunitat de Propietaris, el que permet tenir la CIM en perfectes condicions de manteniment. En aquest context, i per encàrrec dels propietaris, CIMALSA actua com a administradora i gestora de la Central, amb l’objectiu de mantenir la seva operativitat i funcionalitat.
 
La Central en xifres:
 
Superfície logística
277.880 m2
Núm. empreses
43
Núm. Treballadors (2018)  
810
 

La Central Integrada de Mercancías de Lleida fue promovida por CIMALSA, empresa pública de la Generalitat de Cataluña, con el objetivo de ofrecer un espacio con condiciones óptimas de ubicación y servicio para las empresas de transporte de mercancías por carretera.

 

Inaugurada en 2003, la plataforma logística más importante de las Terres de Ponent es un recinto cerrado de 42 ha, con accesos controlados y vigilados, lo que la hace un recinto seguro para las empresas del sector.

 

Los propietarios están constituidos en una Supracomunidad de Propietarios, lo que permite tener la CIM en perfectas condiciones de mantenimiento. En este contexto, y por encargo de los propietarios, CIMALSA actúa como administradora y gestora de la Central, con el objetivo de mantener su operatividad y funcionalidad.

 

La Central en cifras:

 

Superficie logística

277.880 m2

Núm. empresas

43

Núm. trabajadores (2018)  

810